narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Den otevřených dveří

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  14. červen 2018 – 14. červen 2018

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční 14. června 2018v době od 9.00 do 16.00 v prostorách organizace Náruč dětem, Palachovo náměstí 620/1, Olomouc.

Program:
Prohlídka nových prostor
Informace o činnosti organizace
Informace k tématu náhradní rodinné péče
Informace k tématu poradenství s rodinami v konfliktu, asistovaného předávání a kontaktu
Ukázky aktivit pro podporu vztahu mezi dítětem a pěstounem
Pohoštění, hudba, přátelská atmosféra

E-mail:narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198, 732 411 664

DOD pozvánka


Nastavování komunikace s dítětem při tvořivých činnostech, pekařská dílna

  Hodolanská 34, 779 00 Olomouc, Česká republika  2. červen 2018 – 2. červen 2018

Kdy: 2. 6. 2018 od 9:00 do 13:00

V prostorách firmy lesaffre Česko, a.s. proběhne příjemné voňavě – tvořivé sobotní setkání pěstounských rodin. Sraz v 8:50 před budovou firmy  lesaffre (spoj tramvají č. 4 směr Pavlovičky). Vhodné oblečení s sebou.

Lektoři: Mgr. Petra klevetová, DiS. a pekaři z lesaffre

Na programu je prohlídka pekařské dílny a strojů, ukázka přípravy těsta, vlastní tvarování a zdobení těsta, pečení, poznávání surovin podle chuti a vůní, pokus s kváskem – a v závěru předání upečených výrobků.

Cena: 250 kč/hodina
Započítány budou 4 hodiny vzdělávání.

Přihlášky s počtem účastníků (děti a dospělých) je nutné zaslat předem na e-mail:
narucdetem@narucdetem.cz nebo oznámit telefonicky na číslo 737 890 757

Pekarska-dilna


Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi, seminář pro pedagogy mateřských škol

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  24. květen 2018 – 24. květen 2018

Termíny setkání:

1. setkání: čtvrtek 24. 5. 2018 (9.00 - 13.00)
2. setkání: čtvrtek 7. 6. 2018 (9.00 - 13.00)
3. setkání: středa 20. 6. 2018 (9.00 – 13.00)

Anotace:

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti ve svém oboru odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, stres, tlak na výkonnost, komunikace v týmu nebo zvládání změny. Po domluvě s lektorem bude dán prostor i práci s kazuistikami. Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do tří čtyřhodinových setkání, z nichž každé vede jeden z uvedených lektorů. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechna setkání.

Lektoři:

Mgr. Zdenka Štefanidesová (1. setkání)
Mgr. Blažena Mačáková (2. setkání)
Mgr. Karel Opravil (3. setkání)

(Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.)

Cena: 1800 Kč (součástí ceny je malé občerstvení)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
tel.: 604 190 198, 737 890 757

Psychohygiena MŠ


Mezigenerační vztahy (generace XY), seminář pro pěstouny v Litovli

  Boskovicova 784/9, 784 01 Litovel, Česko  23. květen 2018 – 23. květen 2018

Téma:

Během semináře se účastníci seznámí s pojmem generace XY, s možnostmi nastavení komunikace mezi generacemi, respektujícím přístupem k životním stylům a podobou podpory budování mezigeneračních vztahů.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

generace Litovel2


Zablokovaná péče - učeni lásce a důvěře, seminář pro pěstouny, Prostějov

  nám. J. V. Sládka 9/2, Krasice, 796 04 Prostějov, Česko  22. květen 2018 – 22. květen 2018

Téma:

Účastníci získají základní informace k tématu zablokované důvěry související s péčí o dítě v NRP. Přiblížíme si pojmy obranný postoj, odmítnutí, hodnotící přístup, napojení na dítě atd. Během setkání bude ponechán prostor pro sdílení a diskuzi k představeným tématům.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako koordinátorka vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

zablokovana pece Pros


""Zablokovaná důvěra, zablokovaná péče II.", seminář pro pěstouny v Olomouci"

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  17. květen 2018 – 17. květen 2018

Čas (možnost výběru skupiny):
Skupina A - dopoledne:
9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Lektor: Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také  psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psych. výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na  poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

Zablokovaná péče II


Kniha života, seminář pro sociální pracovníky

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  9. květen 2018 – 10. květen 2018

Anotace semináře

Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči. Jedná se o sebezkušenostní vzdělávání, které je rozděleno do dvou dnů. V první části se účastníci seznámí s metodou tvorby „rodinné mapy“ a zkompletují si na základě připravených materiálů svou vlastní rodinnou mapu. Ve druhé části lektor představí postupné vytváření Knihy života - velmi vhodného metodického nástroje, který pomáhá dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči zvládnout zpracování své identity. Účastníci si vyzkouší praktické vedení rozhovoru s dítětem, seznámí se se zkušenostmi souvisejícími s tvorbou Knihy života a s praktickými ukázkami. V závěru vzdělávání proběhne diskuze k představeným tématům a příklady dobré praxe.

Téma vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 16 hodin.

Lektor

Mgr. Martin Bušina
Pracuje jako psychoterapeut, supervizor a lektor pro sociální a firemní oblast.

Cena: 3.400 Kč

Informace:
Miluše Bradová, tel. 604 190 198
Petra Klevetová, tel. 737 890 757

Na setkání s Vámi se těší lektor Martin Bušina a organizátorky Miluše Bradová, Zdenka Štefanidesová, Petra Klevetová.

Kniha-života květen

 


""Zablokovaná důvěra, zablokovaná péče", seminář pro pěstouny v Olomouci"

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  26. duben 2018 – 26. duben 2018

Čas (možnost výběru skupiny):
Skupina A - dopoledne:
9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Lektor: Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psych. výcvik v Dyadické vývojové psychoterapie se zaměřením na  poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

Němčík duben 2018


Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky, seminář pro sociální pracovníky

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  17. duben 2018 – 19. duben 2018

Anotace

Třídenní kurz je určen pro sociální pracovníky a je zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. První nejobsáhlejší část zahrnuje problematiku možných úprav a řešení styku rodičů a dětí (při konfliktním nastavení rodičů) s důrazem na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Navazující den je věnován předběžným opatřením, včetně předběžného opatření podle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních či předběžného opatření ve věci ochrany proti domácímu násilí.  Poslední část se věnuje aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD. Účastníci kurzu budou mít možnost otestovat své znalosti, pokládat lektorům otázky a diskutovat vybrané příklady.

Akreditovaný seminář
Účastníci obdrží osvědčení na 24 hodin.

Lektoři

Mgr. Margarita Pátíková

V Intervenčním centru v Brně zajišťovala právní pomoc osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. V Kanceláři veřejného ochránce práv se zabývala postupy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. V současné době se věnuje problematice alternativního řešení sporů (mediaci) a ochraně spotřebitelů v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací. Ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.

Mgr. Jiří Šamánek

Ve své praxi se zabýval především problematikou Evropského práva, pracovního práva, práva na rovné zacházení s osobami se zdravotním postižením a rovným přístupem ke službám. Zaměřuje se na problematiku alternativního řešení sporů (mediaci). V současné době se podílí na plnění úkolů jednotného informačního místa a ve správním řízení rozhoduje spory vedené ČTÚ.

Cena: 6500 Kč

Cena zahrnuje lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin. Při zrušení účasti méně jak 5 dní před termínem zahájení kurzu uplatňujeme stornopoplatek 50 % kurzovného na úhradu režijních nákladů. Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem vzdělávání). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
tel.: 737 890 757, 604 190 198

Právo jaro 2018


Mezigenerační vztahy (generace XY), seminář pro pěstouny v Olomouci

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  22. březen 2018 – 22. březen 2018

Čas (možnost výběru skupiny):
Skupina A - dopoledne:
9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Téma:
Během semináře se účastníci seznámí s pojmem generace XY, s možnostmi nastavení komunikace mezi generacemi, respektujícím přístupem k životním stylům a podobou podpory budování mezigeneračních vztahů.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová
Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako metodička vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

generaceOlo


Současné dítě a jeho život v kyberprostoru, seminář pro pedagogické pracovníky

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  16. březen 2018 – 16. březen 2018

Čas: 9:00 - 15:30

Anotace:

Lektor v průběhu semináře nabídne elementární poznatky a dovednosti týkající se komunikace v kyberprostoru a práce s médii v kontextu generace, která přichází do škol – tzv. „děti on-line“ neboli digitální či síťové generace.Účastníci získají základní přehled o současném způsobu života tzv. digitální generace a vlivu takového stylu na vývoj dítěte. Nikdy dříve pedagogové nevzdělávali (a rodiče nevychovávali) děti, které přirozeně využívaly pro svou komunikaci, učení či zábavu více médií najednou. S tímto novým společenským fenoménem vyvstává mnoho nadějí, ale i mnoho obav. Proto budou během semináře představena témata, jako jsou rizika komunikace a seznamování na sociálních sítích, identita a paralelní život na sociálních sítích, fenomén youtuberů, počítačové hry a nárůst agresivity, kyberšikana, kybergrooming, netolismus a jeho zdravotní rizika, mediální multitasking - zábava i hrozby v kyberprostoru. V závěru setkání bude ponechán prostor pro diskuzi, v rámci které budou účastníci sdílet své názory na to, jakým způsobem lze předložené informace využít v praxi a předávat v rámci pedagogického působení dále.

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 8 absolvovaných hodin.

Lektor: Mgr. Karel Opravil

Speciální pedagog, etoped s pětadvacetiletou praxí a se zaměřením na mezilidskou komunikaci, rizikové chování dětí a mládeže. Působil na základní škole jako učitel preventista, jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně v Kroměříži a ve Zlíně. Vedl Krizové centrum a Středisko výchovné péče taktéž ve Zlíně a Středisko výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. Je spoluautorem projektu Minimalizace šikany.

Cena: 1300 Kč (součástí ceny je dopolední coffee break)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

Dítě v kyberprostoru


Dítě v kyberprostoru, seminář pro pěstouny v Olomouci

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  15. únor 2018 – 15. únor 2018

Čas (možnost výběru skupiny):
Skupina A - dopoledne:
9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Téma:
Účastníci získají základní přehled o současném způsobu života tzv. digitální generace a vlivu takového stylu na vývoj dítěte. Nikdy dříve pedagogové nevzdělávali (a rodiče nevychovávali) děti, které přirozeně využívaly pro svou komunikaci, učení či zábavu více médií najednou. Během semináře budou představena témata, jako jsou rizika komunikace a seznamování na sociálních sítích, identita a paralelní život na sociálních sítích, fenomén youtuberů, kyberšikana, kybergrooming, netolismus a jeho zdravotní rizika, mediální multitasking - zábava i hrozby v kyberprostoru.

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci (obory Bohemistika – Historie – Výtvarná výchova pro střední školy) a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogických a sociálních pracovníků nebo veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství (působila v základním českém školství, alternativním a mezinárodním školství). V letech 2010 – 2015 pracovala jako metodička a výtvarnice v Centru ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou, kde se spolupodílela na tvorbě metodických materiálů a pomůcek pro pedagogy. V současné době pracuje jako metodička vzdělávání, lektorka a terapeutka v organizaci Náruč dětem, z.s., která doprovází pěstounské rodiny.

Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

dite v kyberprostoru Olo


Zimní vzdělávací víkend víkend pro pěstouny

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  2. únor 2018 – 4. únor 2018

Lektoři: Mgr. Zdenka Štefanidesová a externí odborní spolupracovníci

Témata vzdělávání:
Jak pomoci dítěti v NRP zpracovávat jeho historii
Práce s metodou My back pack a Knihou života
Dítě v průběhu asistovaného kontaktu

Poplatky za pobyt:
Cena za ubytování dospělí 435 Kč/noc
Cena za ubytování děti      310 Kč/noc
(2 noci proplácí doprovázející organizace).

Poplatky za stravu:
Cena dospělí                  390 Kč/noc
Cena děti do 12 let         270 Kč/noc
Cena děti do 2 let           zdarma

Vzdělávání a další služby:
Za vzdělávání bude účtováno    300 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno   200 Kč/hodina

Cena poplatku zahrnuje ubytování, stravu, občerstvení během vzdělávání. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do    20. 1. 2018 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz

Kontaktní osoby: Miluše Bradová, tel. 604 190 198, Petra Klevetová, 737 890 757.
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Na setkání s Vámi se těší lektoři a organizátoři: Mgr. Zdenka  Štefanidesová, Mgr. Petra Klevetová, Ing. Bc. Lukáš Mezuliánek, Bc. Veronika Čtvrtlíková, Eva Kopecká, Miluše Bradová, animátoři: Marcela Opavská a Gabriela Zajíčková.

Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže, pobyt v bazénu nebo pobyt v sauně.

2018-zimni-pobyt

 


Život v pěstounské rodině pohledem biologického dítěte, seminář pro pěstouny

  Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, Česko  25. leden 2018 – 25. leden 2018

(Palachovo náměstí 1, Olomouc – v blízkosti Terezské brány. Prostory organizace se nacházejí v prvním patře.)

Čas: 9:00 - 12:00

Lektor: Mgr. Jakub Vávra

Jmenuji se Jakub Vávra a jsem jeden ze synů svých rodičů, který vyrůstal se sestrou, která u nás byla v pěstounské péči. Skrze seminář se vám budu snažit zprostředkovat nejen slovy i zážitkem to, jak různorodé pocity může zažívat biologické dítě společně s pěstounským sourozencem v rodině. Na stejnou věc je totiž vždy více pohledů a názorů. Budu se těšit na diskusi a společně strávený čas.

 Cena: 250 Kč/hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Tel.: 604 190 198

pohled bio dítěte Ol

 

Jmenuji se Jakub Vávra a jsem jeden ze synů svých rodičů, který vyrůstal se sestrou, která u nás byla v pěstounské péči. Skrze seminář se vám budu snažit zprostředkovat nejen slovy i zážitkem to, jak různorodé pocity může zažívat biologické dítě společně s pěstounským sourozencem v rodině. Na stejnou věc je totiž vždy více pohledů a názorů. Budu se těšit na diskusi a společně strávený čas.


Pozvánka na prodejní výstavu

  Sokolská 544/36, 779 00 Olomouc, Česko  4. leden 2018 – 30. leden 2018

Zveme vás na vernisáž výstavy Memories architecture street. 

Místo: Čajovna Kratochvíle, Sokolská 36, Olomouc

Čas: 4. 1. 2018 v 18:00

Prodejní výstava fotografií potrvá v době: 4 - 30. 1. 2018

Výstava fotografií se uskuteční na podporu organizace Náruč dětem, z.s.

www.narucdetem.cz, www.nebozes.cz

Vernisáž