narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi, seminář pro pedagogy mateřských škol

  Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika  4. duben 2017 – 4. duben 2017

Termíny setkání:
1. setkání: úterý 4. 4. 2017 (14.30– 18.30)
2. setkání: úterý  11. 4. 2017 (14.30– 18.30)
3. setkání: úterý 2. 5. 2017 (14.30– 18.30)

Místo konání: Oblastní unie neslyšících, Olomouc
(Ulice Jungmannova 972/25, Hodolany – Olomouc, 779 00 Olomouc 9. Deset minut pěší chůze od hlavního vlakového nádraží ulicí tř. Kosmonautů směrem k Moravské vysoké škole. Mapka je k nalezení na http://www.ounol.cz/ )

lektoři:

PhDr. Jan Svoboda (1. setkání)
Mgr. Blažena Mačáková (2. setkání)
Mgr. Zdenka Štefanidesová (3. setkání)

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti ve svém oboru odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, stres, tlak na výkonnost, komunikace v týmu nebo zvládání změny. Po domluvě s lektorem bude dán prostor i práci s kazuistikami. Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do tří čtyřhodinových setkání, z nichž každé vede jeden z uvedených lektorů. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechna setkání.

(Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.)

Cena: 1800 Kč (součástí ceny je malé občerstvení)

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz
tel. 604 190 198, 737 890 757

psychohygiena-materinky


Jarní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  31. březen 2017 – 2. duben 2017

Lektor: Mgr. Karel Opravil

Témata vzdělávání
Moje hranice, moje limity – jsem pěstoun, ale taky jen člověk 
Když se probudí geny aneb On se snad zbláznil! 
Rizika internetu a elektronických hraček 

Poplatky za pobyt
Cena za ubytování dospělí 435 Kč/noc
Cena za ubytování děti 300 Kč/noc
(2 noci proplácí doprovázející organizace).

Poplatky za stravu
Strava dospělí 390 Kč/den
Strava děti do 12 let 270 Kč/den
Děti do 2 let zdarma 

Vzdělávání a další služby
Za vzdělávání bude účtováno 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno 150 Kč/hodina

Cena poplatku zahrnuje ubytování, stravu a občerstvení během vzdělávání. Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 28. 2. 2017 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Přihlášky a žádosti o vystavení faktury zasílejte na email: seminare.naruc@seznam.cz.

Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace: Petra Klevetová, tel. 737 890 757 nebo Miluše Bradová, tel. 604 190 198, email: seminare.naruc@seznam.cz.

Na setkání se těší organizátorky: Eva Kopecká, Miluše Bradová, Petra Klevetová, Zdenka Štefanidesová, Lucie Mokrá, Gabriela Zajíčková, lektor Mgr. Karel Opravil a animátoři.

2017-02-jarni-pobyt-pro-pestouny


MÉDIA – predátor současné doby?, workshop v Prostějově

  nám. J. V. Sládka 9/2, Krasice, 796 04 Prostějov, Česko  29. březen 2017 – 29. březen 2017

Čas: 9:00 - 15:00

Lektorka: Bc. Lucie Mokrá

Každý účastník obdrží potvrzení o 6 hodinách vzdělávání.

Cena: 200 Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz
Tel.: 604 190 198, 737 890 757

 


Sociálně-právní ochrana dětí a související vybrané otázky, seminář pro sociální pracovníky

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  22. březen 2017 – 22. březen 2017

Termíny -  JARO 2017:

středa 22. 3., čtvrtek 23. 3., a úterý 11. 4. (2×8 a 1×8 hodin)

Celý třídenní kurz „SPOD a související vybrané otázky“ bude zaměřen na prohlubování znalostí ve vybraných oblastech práva a na posílení dovednosti aplikovat relevantní právní předpisy a judikaturu. Úvodní setkání bude věnováno roli OSPOD při řešení problematicky probíhajícího styku a důraz bude kladen na jednotlivé nástroje sociálně-právní ochrany. Stěžejním tématem navazujícího setkání budou předběžná opatření, jako například předběžné opatření dle ustanovení § 452 zákona o zvláštních řízeních soudních a jejich úskalí. Obsah setkání bude zaměřen na výklad neurčitých právních pojmů, i na praktické otázky související s tím, kdy je vhodné předběžné opatření navrhnout či podpořit. Závěrečné setkání bude zaměřeno prakticky, a to na aplikaci správního řádu v činnosti OSPOD.

Lektoři: Mgr. Margarita Pátíková, Mgr. Jiří Šamánek

Akreditovaný seminář (vydáno osvědčení na 24 hodin)

Cena: 6500 Kč

Cena zahrnuje: lektorné, ubytování, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře v rozsahu 24 hodin. Při zrušení účasti 5 dní před termínem zahájení kurzu uplatňujeme stornopoplatek 50 % kurzovného na úhradu režijních nákladů. Storno podmínky nebudou uplatňovány v případě, kdy za sebe zajistíte náhradníka (přijetí náhradníka je ale nutné předem domluvit s organizátorem vzdělávání). Pokud bude kurz zrušen ze strany pořádajícího, bude Vám kurzovné vráceno v plné výši.

Přihlášky zasílejte na email: seminare.naruc@seznam.cztel.: 604 190 198, 732 411 664

2017-11-letak-pravo-jaro-2017

 


Ohrožené dítě, workshop pro pěstouny v Olomouci

  8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika  17. březen 2017 – 17. březen 2017

Lektorka: PhDr. Eva Klimentová

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.

V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelkou projektu Stáří v chudobě.

Každý účastník obdrží potvrzení o 6 hodinách vzdělávání.

Cena: 250 Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz

tel: 604 190 198, 737 890 757

2017-02-ohrozene-dite


MÉDIA – predátor současné doby?, workshop v Olomouci

  8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika  24. únor 2017 – 24. únor 2017

Čas (možnost výběru skupiny):
Skupina A - dopoledne: 
9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Místo konání: Kancelář organizace Náruč dětem
(ulice 8. května 27, Olomouc - naproti
kostelu sv. Mořice mezi školou Komenského
a květinářstvím - průjezdem do dvora do
prvního patra.)

Lektorka: Bc. Lucie Mokrá

Každý účastník obdrží potvrzení o 3 hodinách vzdělávání.

Cena: 200 Kč /hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz
Tel.: 604 190 198, 737 890 757

letak media predator


Příprava do školy a komunikace se školou, workshop v Uničově

  Nemocniční 270, 783 91 Uničov, Česko  16. únor 2017 – 16. únor 2017

Čas: 9:00 – 12:00

Místo konání:

Poliklinika Uničov
Nemocnicní 270 (vchod z boku)
Uničov

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Každý účastník obdrží potvrzení o 3 hodinách vzdělávání.

Cena: 200 Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757

priprava škola Unicov


Příprava do školy a komunikace se školou, workshop v Olomouci

  8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika  10. únor 2017 – 10. únor 2017

Čas: 16:00 – 19:00

Místo konání: Kancelář organizace Náruč dětem
(ulice 8. května 27, Olomouc - naproti
kostelu sv. Mořice mezi školou Komenského
a květinářstvím - průjezdem do dvora do
prvního patra.)

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Každý účastník obdrží potvrzení o 3 hodinách vzdělávání.

Cena: 200 Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz

Tel.: 604 190 198, 737 890 757

2017-01-workshop-priprava-10-02


Příprava do školy a komunikace se školou, workshop

  8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika  27. leden 2017 – 27. leden 2017

Čas (možnost výběru skupiny):

Skupina A - dopoledne: 9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Místo konání: Kancelář organizace Náruč dětem
(ulice 8. května 27, Olomouc - naproti
kostelu sv. Mořice mezi školou Komenského
a květinářstvím - průjezdem do dvora do
prvního patra.)

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová

Každý účastník obdrží potvrzení o 3 hodinách vzdělávání.

Cena: 200,- Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz

Tel.: 604 190 198, 198, 737 890 757

2017-01-workshop-priprava-do-skoly

cccccc 

Candrbál, lidová veselice

  Břetislavova 29/3, Řepčín, 779 00 Olomouc, Česká republika  21. leden 2017 – 21. leden 2017

Zveme vás na Candrbál, který pořádá Náruč dětem, z.s.

Kapela: MediCimbál

Soutěž o ceny: Hlavní cena je zájezd do Maďarska od cestovní kanceláře www.hornettour.cz

Vstupenky: 350 Kč, součástí vstupenky drobné občerstvení,

Prodej lístků: kancelář Náruč dětem, adresa: 8. května 503/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: 
Gabriela Zajíčková, tel: 731 186 322 , Email: gabriela.zajickova@narucdetem.cz

2016-12-candrbal-a3

 


Přijďte si koupit punč nebo vánočku a podpořte tak dobrou věc

  Horní nám., 779 00 Olomouc, Česká republika  21. prosinec 2016 – 21. prosinec 2016

Společnost Lesaffre Česko a Náruč dětem všechny srdečně zve na tradiční punčování do stánku Dobré místo pro život (v Olomouci před domem U Zlatého jelena).

Nabídneme vám nejen punč nebo vánočku, ale i kokosky, drožďovou pomazánku a další maličkosti.

Těšíme se na vás !

Výtěžek akce bude věnován organizaci Náruč dětem, která doprovází pěstounské rodiny. 

Vánočky web


Vánoční setkání a společné tvoření s dětmi

  8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika  16. prosinec 2016 – 16. prosinec 2016

Zveme vás na společné předvánoční tvoření (náhradních) rodičů s dětmi.

Program:

14:00 – 17:00 – společné tvoření (náhradních) rodičů s dětmi – dílničky vánoční přání, andílci, lodičky, ozdoby na stromeček, povídání o vánočních tradicích.

17:30 – vánoční setkání u čaje (punče) s příznivci Náruče dětem, zpěv koled.

Jak společně tvořit s dětmi povede: Mgr. Zdenka Štefanidesová. Tvoření s dětmi je praktickou vzdělávací aktivitou, na kterou navazujeme během workshopů. Budou započítány 2 hodiny vzdělávání.

Cena: 300 Kč (pěstounům hradí doprovázející organizace, pro rodiče na RD a matky samoživitelky poloviční výše ceny.)

Přihlášky zasílejte na email: seminare.naruc@seznam.cz,

tel.: 604 190 198, 732 411 664 nebo vyplňte přihlášku online zde (odkaz v dolní části stránky.)

Těším se na adventní setkání, za Náruč dětem, z. s. Eva Kopecká, ředitelka

 2016 vanocni-setkani-WEB

 


Jak psát zprávu pro soud, workshop pro pěstouny

  8. května 503/27, 779 00 Olomouc, Česká republika  24. listopad 2016 – 24. listopad 2016

Čas (možnost výběru skupiny):

Skupina A - dopoledne: 9:00 – 12:00
Skupina B - odpoledne: 16:00 – 19:00

Místo konání: Kancelář organizace Náruč dětem
(ulice 8. května 27, Olomouc - naproti
kostelu sv. Mořice mezi školou Komenského
a květinářstvím - průjezdem do dvora do
prvního patra.)

Lektorka: Bc. Lucie Mokrá

Každý účastník obdrží potvrzení o 3 hodinách vzdělávání.

Cena: 200,- Kč / hodina

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz

Tel.: 604 190 198, 732 411 664

2016-07-jak-psat-zpravu-pro-soud


Základy psychohygieny, seminář pro pedagogy I. a II. stupně ZŠ

  Jungmannova 972/25, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika  16. listopad 2016 – 16. listopad 2016

 Termíny setkání:

1. termín: středa 16. 11. 2016 (15.30– 19.30)
2. termín: úterý 6. 12. 2016 (15.30 – 19.30)
3. termín: úterý 20. 12. 2016    (15.30 – 19.30)

Místo konání: Oblastní unie neslyšících, Olomouc
(Ulice Jungmannova 972/25, Hodolany – Olomouc, 779 00 Olomouc 9. Deset minut pěší chůze od hlavního vlakového nádraží ulicí tř. Kosmonautů směrem k Moravské vysoké škole. Mapka je k nalezení na http://www.ounol.cz/ )

Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategií, které slouží k udržení, prohloubení nebo znovuzískání duševní rovnováhy a zdraví. Lektor během semináře představí základní škálu praktických aktivit, které nabízejí účastníkům možnosti, jak se starat o své duševní zdraví a profesně v této oblasti odborně růst. Do obsahu semináře jsou zařazena témata jako zásady otevřené a jasné komunikace, techniky péče o sebe sama – detoxikace, prevence, syndrom vyhoření, relaxační postupy, vnímání těla v zátěžových situacích, stres, tlak na výkonnost nebo zvládání změny. Po domluvě s lektorem bude dán prostor i práci s kazuistikami. Seminář je akreditován u MŠMT a je rozdělen do tří čtyřhodinových setkání. Pro získání osvědčení je nutné absolvovat všechna setkání.

lektor: PhDr. Jan Svoboda

Každý účastník obdrží osvědčení s akreditací MŠMT na 12 absolvovaných hodin.

Cena: 1800 Kč (součástí ceny je malé občerstvení)

Účastnický poplatek uhraďte prosím nejpozději do 11. 11. 2016 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: seminare.naruc@seznam.cz, tel. 604 190 198, 732 411 664

2016-10-zaklady-psychohygieny-svoboda

 


Most doprovázení, seminář pro sociální pracovníky

  Slatinice 20, 783 42 Slatinice, Česká republika  2. listopad 2016 – 3. listopad 2016

Náruč dětem, z.s. vás zve na dvoudenní vzdělávací seminář a setkání sociálních pracovnic a pracovníků organizací a institucí zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí ve státní i nestátní sféře v Olomouckém kraji. Záměrem setkání (kromě vzdělávání) je sdílení problematiky v doprovodné péči o pěstounské rodiny a navázání osobní spolupráce mezi pracovníky.

Téma: Vývoj rodiny pohledem rodinných terapeutů aneb Rodina jako sociální děloha

Vzdělávání (akreditováno MPSV) v rozsahu 20 hodin

Během vzdělávání se účastníci seznámí s tématy Vývojová stadia dítěte (se zaměřením na důvěru, bezpečí, identitu a separaci), Rodinné systémy (zaměření na strukturu rodiny a důležitost hranic), Vztahy v rodině (zvláštní pozornost bude věnována tzv. sociálnímu porodu dítěte, Mužský a ženský svět (se zaměřením na komunikaci), Práce s traumatem (se zaměřením na popis průběhu zpracování traumatické události). Bude představena i ukázka práce s videoanalýzou při práci s rodinou.

Lektoři:

PhDr. David Cichák

speciální pedagog, manželský a rodinný poradce, pracovník pro náhradní rodinnou péči, vedoucí zařízení Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Mgr. Hana Haindorferová

psycholožka, manželská a rodinná poradkyně, psycholožka pro náhradní rodinnou péči. V současné době působí v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci.

Účastnický poplatek činí: 4750 Kč na osobu, cena zahrnuje lektorné, ubytování, stravu, občerstvení v průběhu semináře, osvědčení akreditovaného semináře. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 21. 10. 2016 na účet 265047955/0300, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení. Pokud máte zájem o vystavení faktury, tak prosím zašlete žádost na mail: seminare.naruc@seznam.cz

Přihlášky zasílejte: seminare.naruc@seznam.cz,

tel. 604 190 198, 732 411 664

Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

Informace:

Míla Bradová, tel. 604 190 198

Zdenka Štefanidesová, tel. 732 411 664

Email: seminare.naruc@seznam.cz

Na setkání s Vámi se těší lektoři PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Haindorferová a organizátorky Eva Kopecká, Miluše Bradová, Zdenka Štefanidesová, Gabriela Zajíčková, Lucie Mokrá.

2016-09-most-doprovazeni-listopad