narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Mgr. Pavel Němčík

Úzkost, izolace, zátěž a možnosti jejich zvládáni v pandemické době (nejen) v NRP

  online vzdělávání    9. únor 2021 | 13:00 - 16:00

Seminář se zaměří na aktuální problémy dětí i pěstounů, které vznikají v důsledku přetrvávající pandemické situace. Jakákoliv forma nedobrovolné izolace s sebou často přináší úzkost a trvá-li dlouho, prohlubuje psychickou zátěž. Protože nás všechny současná situace omezuje a izoluje v našem vlastním životě, pokusím se vést seminář formou sdílení našich prožitků, postřehů a zkušeností a eventuálně nabídnout různé možnosti řešení z psychoterapeutického pohledu.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Pavel Němčík

Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Eva Klimentová

Jak mluvit s dítětem o rodiči, který je ve výkonu trestu

  online vzdělávání    21. leden 2021 | 13:00 - 16:00


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Eva Klimentová

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí. V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Pozvání na punč nebo vánočku

  Kafe na rohu, Legionářská 746/1, 779 00 Olomouc  22. prosinec 2020 | 7:00 - 19:00


  Více

Náruč dětem a společnost Lessaffre Vás letos netradičně zvou do Kafe na rohu, kde si můžete, tak jako každý rok, koupit punč nebo vánočku, ale i jiné dobroty. Výtěžek z punče a vánoček bude věnován na podporu organizace Náruč dětem.

Partneři: Kafe na rohu Olomouc, Dobré místo pro život, Lesaffre Česko, a.s., NOLI pekařské droždí.

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Rodinná krize v současnosti

  online vzdělávání    15. prosince 2020 | 13:00 - 16:00

Rodinné krize jsou problémem, který se dotýká téměř každého z nás. Vznikají díky různým událostem, které narušují vztahy uvnitř rodiny. Jedná se o velmi obsáhlé téma, do kterého můžeme zařadit manželskou krizi, domácí násilí, alkoholismus, gamblerství, delikvenci, ale i nepříznivé vztahy s ostatními členy rodiny a mnoho dalších. V rámci školení se zaměříme na situace, se kterými se v našich životech setkáváme nejčastěji a u kterých je současně velmi vysoká pravděpodobnost, že vyústí v rodinné krize.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Kontakt a práce s biologickou rodinou

  online vzdělávání    19. listopad 2020 | Od 13:00

Rizika při setkání dítěte s rodičem, podoba a forma kontaktu. Co je třeba zjistit a připravit, než se uskuteční setkání dítěte s rodičem. Jak na setkání připravit dítě, rodiče i samotné Vás, pěstouny. Jak ošetřit telefon, sociální sítě, kontakty s dalšími příbuznými.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: časovou dotaci doplníme
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: eva.kopecka@narucdetem.cz

Přihláška

Powered by BreezingForms

Kazuistický seminář - sdílení problémů a hledání jejich řešení v NRP z pohledu psychoterapie

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro  30. říjen 2020

Akce bude probíhat on-line formou.

Lektor: Mgr. Pavel Němčík
Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)
Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz  
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Kazuistický seminář - sdílení problémů a hledání jejich řešení v NRP z pohledu psychoterapie

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  6. říjen 2020 | 9:00 - 12:00

Lektor: Mgr. Pavel Němčík
Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a psychologický výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii se zaměřením na poruchy citového pouta (attachmentu) mezi dětmi a jejich rodiči. Spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi: Dobrá rodina, o. p. s. a Sdružení pěstounů Polárka, z.s., kde působí jako lektor a terapeut a nabízí služby pěstounům a jejich dětem, které mají ve své péči.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)
Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz  
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Dítě jako svědek a oběť domácího násilí

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro  30. září 2020 | 9:30 - 12:30

Lektorka: PhDr. Eva Klimentová, PhD.
V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí. V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


Kompetence pěstouna

  nám. Př. Otakara 777, Litovel (budova vpravo vedle radnice, zasedací místnost v přízemí vlevo)  21. září 2020 | 9:00 - 12:00

Téma:
Vzdělávací seminář bude zaměřený na práva a povinnosti pěstouna, na sdílení zkušeností a praktické cvičení jak napsat zprávu pro soud.

Lektorka:
Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Eva Kopecká, Tel.: 737 135 217


Kompetence pěstouna

  Nemocniční 270, Uničov (vstup vedle hlavního vchodu na Polikliniku)  17. září 2020

Téma:
Vzdělávací seminář bude zaměřený na práva a povinnosti pěstouna, na sdílení zkušeností a praktické cvičení jak napsat zprávu pro soud.

Lektorka:
Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Eva Kopecká, Tel.: 737 135 217


Dítě jako svědek a oběť domácího násilí

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  14. září 2020 | 9:00 - 12:00

Lektorka: PhDr. Eva Klimentová, PhD.
V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí. V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198


DEN pro RODINU vlastní i náhradní včetně Dne (pro) pěstounství

  Smetanovy Sady, Olomouc, mezi Palmovým skleníkem a jezírkem  12. září 2020 | Od 9:30

Olomoucký kraj ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc a organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny Vás zve na akci:

DEN pro RODINU vlastní i náhradní včetně Dne (pro) pěstounství

Program:

Akce bude zahájena Běhy pro paměť národa a Během pro rodinu.

Následovat budou akce pro rodiny s dětmi, doprovázené Hospodskými kvízy, Besedami s pěstouny a výstavou fotografií.

 V poledne Vám zpříjemní čas Divadlo Tramtárie se svým divadelním představením.

Můžete se těšit také na vystoupení Hudební skupiny DD Olomouc, žonglování s Cascabel, Parkour z DDM Olomouc a Šerm za zvuků bubnů, uvidíte, jak se dělají Vědecké pokusy pro děti a jak se tvoří obrovskébubliny s Bubble show.

Vrcholem akce bude vystoupení hudební skupiny The  Backwards, která svým koncertem celou akci zakončí.

V dění nabitého dne budou nablízku stánky s občerstvením. Přijďte s námi strávit příjemný den, pobavit se a třeba i získat zajímavé informace o pěstounství.

Vstup je zdarma.


Den otevřených dveří

  Prostory organizace Náruč dětem, z.s., Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  9. září 2020 | 9:00 - 16:00

V rámci celorepublikové akce „Týden pěstounství“ Vás zveme k nám na Den otevřených dveří.

Program:
Diskuse na téma náhradní rodinné péče, konfliktů a rozvodů v rodině. Srdečně vás zveme, přijďte se podívat na naše nové prostory, občerstvit se a pobýt v příjemné atmosféře.

Těšíme se na Vás.


Letní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Centrum „Mosty v Lukách“ Loučka 84  21. srpen 2020 – 23. srpen 2020

Lektorky: Mgr. Stanislava Gabriel MBA, Mgr. Soňa Janovská, Gabriela Zajíčková
Téma vzdělávání: Proměny nálad, deprese a možné zdravotní problémy, Proč je důležité mluvit s dětmi o jejich kořenech, Co je to identita, praktická ukázka tvorby Knihy života

Cena za celodenní stravu:
Dospělá osoba: 195 Kč
Dítě (3 – 12 let): 170 Kč

Cena za ubytování: 220 Kč/noc
Za vzdělávání bude účtováno: 250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno: 150 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 10. 8. 2020 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol není třeba uvádět, do zprávy pro příjemce uveďte název organizace a své příjmení.

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Po přihlášení obdržíte bližší informace k akci.

 Kontaktní osoby: Miluše Bradová, tel. 604 190 198, Eva Kopecká, tel.: 737 135 217

Na setkání s Vámi se těší organizátoři: Eva Kopecká, Miluše Bradová, lektorky Mgr. Stanislava Gabriel MBA, Mgr. Soňa Janovská, Gabriela Zajíčková a animátoři.


Krizový plán pro případ vážného onemocnění nebo úrazu v rodině

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro  9. červenec 2020 | 9:30 - 12:30

Téma: 
V semináři se zaměříme na to jak preventivně ošetřit nenadálou situaci v rodině jako je nemoc pěstouna, úraz nebo případně karanténu.

Lektorka: Mgr. Soňa Janovská
Vystudovala PdF MU Brno, obor VV a PVČ. Absolvovala 3 roky arteterapie na JCU České Budějovice, výcvik systemické koučování a sebezkušenostní výcvik v systemické terapii (Institut systemických studií Praha) a výcvik v telefonické krizové intervenci (LB Praha). Pracovala jako konzultant na Lince Bezpečí a v organizaci Pro Dialog v Praze. Aktuálně je studentkou II. fáze výcviku v procesově orientované psychologii. Působí jako odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu v organizaci Náruč dětem, z.s.

Cena: 250 Kč / hodina (účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání)

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz
Informace: Miluše Bradová, Tel.: 604 190 198